Aktualności

W dniu 31 marca 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-004/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewódzwa łódzkiego na lata 2007 - 2013 pomiędzy województwem łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Archidiecezją Łódzką o dofinansowanie Projektu pod nazwą: 'Łask-Łódź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokuturowości - stworzenie trzech centrów idei''.

W dniu 19 maja 2010 r. partner nr 1 (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny i św. Archanioła w Łasku.) opublikował w gazecie ''Nasz Dziennik'' OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  ''Remont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), Łask, ul.Warszawska 15.''

W dniu  23 sierpnia 2010 roku w siedzibie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Księdza  Ignacego Skorupki 3, została zawarta umowa z wyłonionym w trybie zamówienia niepublicznego Wykonawcą Panem Wiesławem Ciałkowskim  firmą CIAŁBUD zadania: Remont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), Łask, ul. Warszawska 15.


PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY i ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA w ŁASKU

ul. Warszawaska 15, 98-100 Łask

telefon: +48 43   676 19 60