Aktualności

W dniu 31 marca 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-004/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewódzwa łódzkiego na lata 2007 - 2013 pomiędzy województwem łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Archidiecezją Łódzką o dofinansowanie Projektu pod nazwą: "Łask-Łódź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokuturowości - stworzenie trzech centrów idei".

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI w ŁODZI

ul. ks. Ignacego Skorupki 9, 90-458 Łódź

telefony: +48 42  636 10 68