Aktualności

W dniu 31 marca 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-004/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewódzwa łódzkiego na lata 2007 - 2013 pomiędzy województwem łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Archidiecezją Łódzką o dofinansowanie Projektu pod nazwą: ''Łask-Łódź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokuturowości - stworzenie trzech centrów idei''.

W dniu 19 maja 2010 r. partner nr 2 (Rektorat  Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Rycerska 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.) opublikował w gazecie ''Nasz Dziennik'' OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  ''Rozbudowa i przebudowa zespołu Klasztornego Panien Dominikanek p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 na Centrum Idei Ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim.''

W dniu 5 sierpnia 2010 r. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek poświęcił plac pod realizację zadania rozbudowy i przebudowy klasztoru Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej dla potrzeb Centrum idei ''Ku Demokracji'' w Piotrkowie Trybunalskim. Na uroczystości obecni byli: Marszałek Województwa Łódzkiego p. Elżbieta Hibner, Dyrektor Departamentu ds. RPO p. Ewa Cłapa, Dyrektor Generalny Wojewody Łódzkiej p. Sławomir Wasilczyk, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Krzysztof Chojniak.

W dniu  23 sierpnia 2010 roku w siedzibie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Księdza  Ignacego Skorupki 3, została zawarta umowa z wyłonionym w trybie zamówienia niepublicznego Wykonawcą firmą SKANSKA SA (Lider Konsorcjum)  zadania: zadania pn. ''Rozbudowa i przebudowa zespołu Klasztornego Panien Dominikanek dla potrzeb Centrum Idei Ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rycerska 3''.
W skład konsorcjum wchodzą następujący partnerzy: Skanska a.s  oraz Mosaicon - Maria Potz.

 

REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK

p.w. MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ul Rycerska 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

telefon: +48 44  732 37 27