Aktualności

   W dniu 31 marca 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-004/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewódzwa łódzkiego na lata 2007 - 2013 pomiędzy województwem łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Archidiecezją Łódzką o dofinansowanie Projektu pod nazwą: ''Łask-Łódź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokuturowości - stworzenie trzech centrów idei.<

 

W dniu 14 maja 2010 roku ogłoszono konkurs stanowisko Kierownika Projektu pn.  >Łask-Łodź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei.<

 

W dniu 19 maja 2010 r. partner nr 1 (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku, z siedzibą w Łasku, przy ul. Warszawkiej 15, 98-100 Łask ) opublikował w gazecie >Nasz Dziennik< OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  >Remont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), Łask, ul. Warszawska 15.<

 

W dniu 19 maja 2010 r. partner nr 2 (Rektorat  Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Rycerska 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.) opublikował w gazecie >Nasz Dziennik< OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  >Rozbudowa i przebudowa zespołu Klasztornego Panien Dominikanek p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 na Centrum Idei Ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim.<

 

Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko kierownika projetu. Z dniem 1 czerwca 2010 roku stanowisko to obejmuje p. Jacek Zieliński.<

 

W dniu  23 sierpnia 2010 roku w siedzibie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Księdza  Ignacego Skorupki 3, została zawarta umowa z wyłonionym w trybie zamówienia niepublicznego Wykonawcą Panem Wiesławem Ciałkowskim  firmą CIAŁBUD zadania: >Remont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), Łask, ul. Warszawska 15.<

W dniu  23 sierpnia 2010 roku w siedzibie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Księdza  Ignacego Skorupki 3, została zawarta umowa z wyłonionym w trybie zamówienia niepublicznego Wykonawcą firmą SKANSKA SA (Lider Konsorcjum)  zadania: zadania pn. >Rozbudowa i przebudowa zespołu Klasztornego Panien Dominikanek dla potrzeb Centrum Idei Ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rycerska 3.<

W skład konsorcjum wchodzą następujący partnerzy: Skanska a.s oraz Mosaicon - Maria Potz.<

 

W dniu 20 stycznia  2011 roku ogłoszono konkurs stanowisko specjalisty ds. rozliczeń księgowo-finansowych dla Projektu pn.  >Łask-Łodź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei.<

 

Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń księgowo-finansowych . Z dniem 1 lutego 2011 roku stanowisko to obejmuje p. Magdalena Wrona.<

 

W dniu 2 maja 2011 roku Beneficjent opublikował w gazecie >Nasz Dziennik< OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  > prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu ''Łask-Łódź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokuturowości - stworzenie trzech centrów idei.<

 

W dniu 27 maja 2011 roku podpisano umowę z firmą „JMK Krzysztof Fudała” na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu "Łask - Łódź - Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei".

 

W dniu 24 czerwca 2011 r. partner nr 3 (Rzymskokatolicka Parafia p. w. Św. Stanisława Kostki z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 265, 90-458 Łódź) opublikował w gazecie >Nasz Dziennik< OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM  >zadania pn. Rozbudowa podziemnej sali wystawienniczej przy budynku Archikatedry oraz remont, przebudowa i wymiana nawierzchni na Placu Katedralnym, zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 265.<

Archidiecezja Łódzka

ul. ks. Ignacego Skorupki 1

90-458 Łódź

tel. +48 42  664 87 21; 664 87 31 fax +48 42  664 87 14