O projekcie

 

Centrum idei „Ku Humanizmowi” swoją siedzibę będzie miało w późnogotyckim, ufundowanym przez abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego kościele, wybudowanym w latach 1517-1523. Dzięki pracom remontowym, renowacji i adaptacji zabytkowego budynku kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Michała Archanioła w Łasku (Kolegiaty Łaskiej), światło dzienne ujrzą dzieła świadczące o rozwoju polskiego języka literackiego i piśmiennictwa, rozwoju polskiego humanizmu oraz tradycji demokratycznych. Oferta kulturalna Centrum idei " Ku humanizmowi", będzie w sposób kompleksowy uzupełniać zorientowane na tradycję historyczną i tożsamość kulturową, inicjatywy podejmowane przez społeczność lokalną.

PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY i ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA w ŁASKU

ul. Warszawaska 15, 98-100 Łask

telefon: +48 43   676 19 60