O projekcie

   Centrum idei „Ku Wielokulturowości” zlokalizowane będzie w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Poprzez dobudowę podziemnej sali wystawienniczej przy budynku Archikatedry Łódzkiej, przeprowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich elewacji i schodów zewnętrznych Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi oraz remont, przebudowę i wymianę nawierzchni wokół budynku Archikatedry, istniejąca zabudowa odzyska dawny blask, jak również zostanie dostosowana do celów programowych Centrum Idei „Ku Wielokulturowości”. Sama świątynia jest widomym znakiem zgodnego współdziałania ludzi różnych kultur i religii przy jej budowie i miejscem, w którym różnorodność łączy wspólne obcowanie z kulturą i sztuką. Poprzez utworzenie Centrum idei " Ku wielokulturowości", udostępnione zostaną w stałej ekspozycji obiekty dziedzictwa kulturowego, które zaświadczać będą o różnorodności wyznań i narodowości składających się na historycznie ukształtowany wizerunek mieszkańców Łodzi.

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI w ŁODZI

ul. ks. Ignacego Skorupki 9, 90-458 Łódź

telefony: +48 42  636 10 68