O projekcie

   Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim powstanie dzięki remontowi, rozbudowie oraz dostosowaniu istniejących zabudowań klasztoru Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim i nadaniu obiektowi funkcji kulturalnych. Przedsięwzięcie to jest nakierowane bezpośrednio na udostępnienie ogółowi społeczeństwa oferty kulturalnej, która poprzez sposób przekazu i oferowaną tematykę będzie kształtować postawy i propagować wszelkie wartości związane z demokracją, w tym także dotyczące wolności słowa i myśli. Polska kultura, obyczaje i historyczna pamięć, są nierozerwalnie złączone z demokracją. Demokracja jest sprzężona z dziejami społeczności lokalnej Piotrkowa Trybunalskiego, który jest kolebką polskiego parlamentaryzmu.

REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK

p.w. MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ul Rycerska 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

telefon: +48 44  732 37 27